Sähkövertailu 2023 - Halvin Sähkö

mainos

Mistä sähköä


Suomessa on yli 80 eri sähkönjakeluyhtiötä ja sähkön hinta vaihtelee riippuen mm. paikkakunnasta, sähköverkosta ja sähkösopimustyypistä. Tämän takia parhaan sähkösopimuksen löytäminen voi olla vaikeaa, tai ainakin työlästä.

Tämä artikkeli kertoo parhaat tavat vertailla sähkösopimuksia, ja käy lisäksi läpi asioita jotka on tärkeä huomioida sopimusta tehdessä.

Sähkön kilpailutus - Löydä halvin sähkön hinta


Helpoin tapa vertailla sähkösopimuksia on Energiaviraston ylläpitämä Sahkonhinta.fi sivu. Syöttämällä postinumeron ja arvion energiankulutuksesta, sivu listaa monia sopimuksia järjestyksessä halvimmasta kalleimpaan.

Sivu ei kuitenkaan listaa kaikkia sopimuksia tai edes kaikkia sähkönjakeluyhtiöitä. Kannattaa myös ottaa huomioon, että sopimuksiin saattaa sisältyä outoja sopimusehtoja, kuten tietyn ajan jälkeen muuttuva hinta, joka voi saada sopimuksen näyttämään halvemmalta, kuin se oikeasti on.

Ennen oli myös muita hyviä sähkönvertailusivustoja, mutta viime aikoina ne eivät ole toimineet kunnolla.

Jos mieleistä sopimusta ei löydy, niin yksi vaihtoehto on käydä läpi sähköyhtiöiden nettisivuja yksi kerrallaan. Ainakin isoimmilla yhtiöillä on myyntipuhelinnumerot joihin soittamalla voi saada parempia tarjouksia.

Yleistä tietoa sähkösopimuksen tekemisestä ja termeistä

Tämä osio käsittelee erilaisia sähkösopimustyyppejä ja niihin liittyviä termejä. Jos olet jo kokenut sähkösopimusten tekijä, et välttämättä löydä uutta tietoa tästä osiosta.


Muuttuva hinta

Tärkeintä sopimusta tehdessä on lukea tarkkaan muuttuuko sähkön hinta sopimuksen aikana. Tämänkaltaiset sopimukset ovat pääsääntöisesti epäilyttäviä, varsinkin jos ensimmäisen kuukauden hinta on erityisen alhainen. Toiset sopimukset ovat lyhytkestoisia, yleensä 2-3 kuukautta. Nämä sopimukset saattavat olla petollisen halpoja, ja ne perustuvatkin siihen, että osa asiakkaista ei muista hankkia uutta sopimusta määräajan jälkeen jolloin sopimus jatkuu huomattavasti kalliimpana.

Kuukausimaksu ja sähkön hinta

Sähkölasku koostuu kuukausittaisesta perusmaksusta, sekä sähkönkulutuksesta. Se, kumpaan kannattaa kiinnittää enemmän huomiota riippuu asumistyypistä. Sähköllä lämmitetyn omakotitalon kulutus voi olla esimerkiksi 20,000 kWh, kun taas vedellä lämmitetyn kerrostaloyksiön kulutus voi olla jopa alle 1,000 kWh.

Otetaan kaksi esimerkkiä. Sopimus A jossa hinta on 4,0 snt / kWh ja 3 eur kuukausimaksu, sekä sopimus B 5 snt / kWh ja 0 eur kuukausimaksu. Pienessä yksiössä (1,000 kWh kulutus) sopimus A maksaa 76 euroa ja sopimus B 50 euroa. Omakotitalossa (20,000 kWh) sopimus A maksaa 836 euroa ja sopimus B 1000 euroa. Erittäin pienillä kulutuksilla kannattaa siis keskittyä enemmän kuukausimaksuun.

Huomaathan kuitenkin, että lopulliseen sähkölaskuusi sisältyy lisäksi paikallisen sähköverkonhaltijan siirtomaksu, johon et voi vaikuttaa muuten kuin muuttamalla muualle. Tämä siirtomaksu on usein jopa kalliimpi, kuin itse sähkön hinta.

Sopimustyypit: Määräaikainen ja jatkuva sopimus

Määräaikainen sopimus tarkoittaa yleensä joko vuoden tai kahden vuoden sopimusta, jonka aikana sähköyhtiö tai asiakas ei voi purkaa sopimusta. Et siis voi vaihtaa sopimusta, vaikka löytäisit halvemman tarjouksen. Toisaalta myös sähköyhtiö on velvollinen tuottamaan sähkön sovitulla hinnalla sopimuksen loppuun asti. Määräaikaisen sopimuksen saa kuitenkin purkaa, jos muuttaa asumaan muualle.

Jatkuva sopimus tai kestosopimus tarkoittaa sähkösopimusta, jossa asiakas voi purkaa sopimuksen 2 viikon varoitusajalla. Sähköyhtiö voi myös muuttaa sovittua sähkön hintaa kuukauden varoitusajalla.

Pörssisähkö

Pörssisähkössä sähkön hinta perustuu Nord Pool sähköpörssin perushintaan, johon mikä tahansa pörssisähköä tarjoava yhtiö lisää oman maksunsa. Esimerkiksi jos pörssisähkön hinta olisi 3,5 snt / kWh, voisi sähköyhtiö lisätä tähän 0,25 snt / kWh, ja lisäksi vielä kuukausimaksun.

Pörssihinnasta puhutaan Spot hintana. Tämä Spot hinta perustuu edellisen vuorokauden tuntihintaan. Käytännössä Spot hinta on siis korkeimmillaan kun kulutus Suomessa on korkeimmillaan.

Täältä näet ajantasaiset Spot hinnat jokaiselle päivän tunnille. Saat hinnan snt / kWh muotoon kun liikutat pilkkua yhden pykälän vasemmalle. Hintoihin tulee tämän lisäksi vielä Suomen arvonlisävero 24%.


Yleissähkö

Yleissähkö tarkoittaa sähkösopimusta, jossa sähkön hinta on vuoden- ja kellonajasta riippumaton. Sähkön kWh hinta on siis aina sama. Yleissähkö on hyvä normaaleille kotitalouksille, jotka eivät pysty hyödyntämään yö/päiväsähköä tai vuodenaikasähköä tehokkaasti.

Yö/päiväsähkö tai kaksiaikasähkö

Kaksiaikasähkö tarkoittaa sähkösopimusta, jossa sähkö on yöllä halvempaa kuin päivällä. Ideana on kannustaa tasaamaan sähkönkulutusta käyttämällä sitä enemmän yöaikana, jolloin perinteisesti sähköä käytetään vähemmän. Kaksiaikasähkö on hyvä valinta jos pystyy tehokkaasti hyödyntämään yötuntien halpaa sähköä, esimerkiksi lämmityksen avulla.

Vuodenaikasähkö

Vuodenaikasähkö on sähkösopimus, jossa sähkö on kalliimpaa talvella, jolloin kulutus on suurempaa. Vuodenaikasähkö sopii parhaiten yrityskäyttöön esimerkiksi maatiloille.

Energiantuotannon tyypit

Energiantuotanto jaetaan kolmeen pääryhmään: Uusiutuviin energianlähteisiin, fossiilisiin polttoaineisiin ja ydinvoimaan. Sopimusta tehdessä yleensä kerrotaan miten energia on tuotettu, mutta jos näin ei ole, on turvallista olettaa, että se on tuotettu joko fossiilisilla polttoaineilla tai ydinvoimalla. Kaikilla tavoilla on omat ongelmansa.

Muista, että mitä energiaa ostatkin, tuet samalla sen tuotantoa.


Uusiutuvat Energianlähteet

Uusiutuvat energianlähteet ovat ympäristöystävällisin tapa tuottaa energia. Ne eivät kuluta luonnonvaroja, eivätkä aiheuta ympäristöhaittoja. Yleisimmät uusiutuvat energiantuotantotyypit ovat tuulivoima, aurinkoenergia ja vesivoima.

Tuulivoima ja aurinkoenergia ovat rakennuskustannusten ulkopuolella haitattomampia energianlähteitä. Niiden heikkous onkin niiden tehottomuus. Tuulivoimalat voivat myös aiheuttaa äänihaittoja paikallisille ihmisille.

Vesivoima on tehokkain uusiutuva energianlähde. Se aiheuttaa silti ikäviä haittoja kaloille ja kalastajille. Tulevaisuudessa aaltoenergia saattaa olla tehokas uusiutuva energianlähde.

Ydinvoima

Ydinvoima on tehokkain tapa tuottaa energiaa, ja siitä aiheutuvat ympäristöhaitat ovat minimaalisia. Ydinvoimasta itsestään ei synny ilmansaasteita, ja radioaktiivinen ydinjäte pystytään pakkaamaan turvallisesti pois.

Ydinvoiman ongelmat syntyvät onnettomuuksista, joiden vaikutukset ovat tapahtuessaan katastrofaaliset. Tsernobylin ydinonnettomuuden jälkeen vuonna 1986 on ollut vain yksi iso onnettomuus, Fukushimassa vuonna 2011 jolloin aiheuttajana oli suurin maanjäristys 140 vuoteen. Onnettomuuden vahingot olivat kuitenkin niin mittavat, että Japani siirtyi kokonaan pois ydinvoimasta.

Ydinvoimassa käytetään tällä hetkellä uraanin isotooppia polttoaineena. Uraania on saatavilla luonnossa erittäin rajoitetusti. Tulevaisuudessa on mahdollista, että polttoaineena saatetaan käyttää turvallisempaa ja riittävämpää thoriumia. Tämä vaatii kuitenkin vielä teknologista kehitystä.

Fossiiliset polttoaineet

Fossiilisilla polttoaineilla tarkoitetaan lähinnä öljyä, kivihiiltä ja maakaasua. Nämä polttoaineet ovat suhteellisen halpa tapa tuottaa isoja määriä energiaa. Ikävä kyllä niiden ympäristövaikutukset ovat kaikkein laajimmat.

Polttamalla fossiilisia polttoaineita tuotetaan ihmisille haitallisia ilmansaasteita. Moni ei myöskään tiedä, että kivihiilen poltosta aiheutuva tuhka aiheuttaa enemmän radioaktiivisia haittavaikutuksia, kuin ydinjäte. Tämä johtuu tosin enimmäkseen säännösten heikkouksista, verrattuna ydinvoimaan.

Muita haittavaikutuksia ovat mm. happosateet, jotka tuhoavat tiili- ja marmorirakennuksia, sekä öljypäästöt jotka ovat tuhonneet erityisesti vesielämää.

Fossiiliset polttoaineet ovat pääsääntöisesti haitallisin tapa tuottaa energiaa, mutta ovat silti tehokkuutensa takia erityisen suosittuja.

Lyhyesti


Kodo suosittelee Sahkonhinta.fi sivun käyttämistä sähkösopimuksen tekemiseen. Sopimuksia löytyy monia nopeasti ja ilmaiseksi. Sopimusta tehdessä pitää muistaa lukea ehdot tarkkaan, sekä valita itselle paras sopimustyyppi.